Lammene bliver mærket med klipning af øret og de får et nummer
The lambs are marked with the cutting of the ear and get an eartag